Početna

Projekat „Želim učestvovati u lokalnoj samoupravi“

 

Projekat „Želim učestvovati u lokalnoj samoupravi“ ima za cilj uključivanje građana u proces odlučivanja i stvaranje partnerskog odnosa sa općinskim tijelima vlasti u donošenju odluka na nivou lokalne zajednice. Informisani građani, koji imaju znanja i vještine, mogu učestvovati u općinskim aktivnostima, štititi svoje interese i uticati na rad lokalne  samouprave. Sponzor Ambasada USA.

 

Fondacija Moje Bugojno

  • Fondacija Moje Bugojno je osnovana kako bi unaprijedila Bugojansku zajednicu.
  • Fondacija Moje Bugojno je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja je osnovana s ciljem unapređenja Bugojna te poboljšanja kvalitete života bugojanaca i bugojanki.
  • Fondacija za razvoj zajednice povezuje građane i organizacije kojima je stalo do njihove zajednice i koji vjeruju da ljudi mogu unaprijediti lokalnu zajednicu i time poboljšati kvalitet života u zajednici djelujući lokalno.
  • Približujući osobe kojima je Bugojno u srcu, društveno odgovorna preduzeća te domaće i strane humanitarne organizacije sa projektima koji će razvijati bugojansku zajednicu i poboljšati kvalitet života bugojanaca i bugojanki, fondacija Moje Bugojno je uspostavila i održava fondove humanitarnog karaktera.
  • Grantovima iz fondova, fondacija Moje Bugojno će podržavati projekte organizacija ili osoba iz Bugojna koji za cilj imaju unapređenje opšteg stanja u Bugojnu. Pored prikupljanja sredstava za fondove, fondacija Moje Bugojno implementira i druge projekte od interesa bugojanskoj zajednici.

Vizija fondacije

Bugojno, grad u kojem želimo živjeti.

Misija fondacije

Fondacija Moje Bugojno povezuje vrijedne lokalne projekte sa dobrotvornim namjerama osoba i društveno odgovornih preduzeća kako bi razvili lokalnu zajednicu i poboljšali kvalitet života njenih građana.